Šola kot "pripravljalnica" za nadaljnje učenje. Odnos šole do vseživljenjskega učenja

Avtorji

  • Maša Mlinarič

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.9.4.29-34

Ključne besede:

vseživljenjsko izobraževanje, vzgoja, osebnost

Povzetek

V informacijski druzbi ucenje in izobrazevanje skozi vse zivljenje ni 'modna zapoved' izobrazevalnih teoretikov ali celo politikov, marvec prezivetvena pot reba. V evropskem prostoru, kjer tekmovalnost pogojuje uspeh vse druzbe, sta ucenje in izobrazevanje skozi vse zivljenje steber gospodarskega, druzbenega pa tudi politicnega razvoja. Tako naj bi vsakdo imel dostop do ustreznega in kakovostnega solskega izobrazevanja in izobrazevanja odraslih. Dostopnost solskega izobrazevanja in njegova kakovost pasta ob vplivu druzine temeljni pogo} za to, da se Clovek sploh ze li izobraze vati vse zivljenje. v ta namen potrebujemo kurikulume, ki bodo zmogli zagotoviti najpomembnejsa znanja in spretnosti za delo in seveda zivljenje. Potrebujemo pa tudi usposobljene ucitelje, da bodo motivirali otroke in mlade za ucenje skozi vse zivljenje.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2003

Številka

Rubrika

Znanost razkriva

Kako citirati

Šola kot "pripravljalnica" za nadaljnje učenje. Odnos šole do vseživljenjskega učenja. (2003). Andragoška Spoznanja, 9(4), 29-34. https://doi.org/10.4312/as.9.4.29-34