Samopodoba študentov in učna uspešnost. Vloga samopodobe v teoriji permanentnega izobraževanja

Avtorji

  • Janez Vogrinc Pedagoška fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.9.4.35-42

Ključne besede:

osebnost, samopodoba, samospoštovanje, studijska uspešnost, socialni izraz

Povzetek

Članek obravnava samopodobo - psiholoski konstrukt, ki je eden najpomembnejSih delov posameznikove osebnosti, saj mocno vpliva na nase zivljenje, na medosebne odnose, ucno in poklicno uspešnost. Najprej v prispevku opredelimo pojem samopodoba, nato pa predstavimo rezultate empiricne raziskave, s pomocjo katere smo ugotavjali, kaksno samopodobo imajo studenti pedagogike Filozofske in Pedagoske fakultete. Od posameznikov z visoko samopodobo, ki sebe dojemajo kat uCinkovite in sposobne osebe ter vase zaupajo, lahko upraviceno pricakujemo, da bodo ohranili vedoželjnost skozi zivljenje in sprejeli permanentno izobrazevanje kot način svojega življenja, kar je v sodobni družbi pogoj za kakovost.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2003

Številka

Rubrika

Znanost razkriva

Kako citirati

Samopodoba študentov in učna uspešnost. Vloga samopodobe v teoriji permanentnega izobraževanja. (2003). Andragoška Spoznanja, 9(4), 35-42. https://doi.org/10.4312/as.9.4.35-42