Izobrazba in inovativnost zaposlenih v slovenskih hotelskih organizacijah

Avtorji

  • Metod Šuligoj

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.16.1.47-56

Ključne besede:

inovativnost, izobrazba, znanje, hotelirstvo, zaposleni, birokracija

Povzetek

Avtor želi v tem prispevku ugotoviti razlike v odnosu do inovativnosti med birokratskimi in nebirokratskimi hotelskimi organizacijami. Kot birokratske organizacije označi tiste, ki so uvedle standarde. Ločeno želi ugotoviti še, ali birokratske organizacije zaposlujejo bolj izobraženo delovno silo ali ne. V ta namen najprej opredeli osnovno terminologijo: hotelirstvo, inovativnost, birokracija in znanje na splošno ter v turizmu in hotelirstvu. Poudari, da se tudi vlada zaveda pomena inovativnosti v hotelirstvu (turizmu), zato izvaja številne ukrepe. V empiričnem delu s statističnimi metodami, kot sta deskriptivna analiza in Bonferronijev test, ugotovi, da statistično značilnih razlik med birokratskimi in nebirokratskimi hotelskimi organizacijami ni. To velja tako za inovativnost kot za izobrazbo zaposlenih. S tem avtor na podlagi znanstvenih metod ovrže pogosto napačno mnenje o vplivu birokracije na inovativnost.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

16.03.2010

Kako citirati

Šuligoj, M. (2010). Izobrazba in inovativnost zaposlenih v slovenskih hotelskih organizacijah. Andragoška Spoznanja, 16(1), 47–56. https://doi.org/10.4312/as.16.1.47-56

Številka

Rubrike

Znanstveni prispevki