Vpliv neformalne in formalne izobrazbe staršev na učni uspeh mladostnika – Družinske značilnosti in izobrazba

Avtorji

  • Snežana Lešnik Šolska svetovalna delavka na Srednji zdravstveni šoli Izola

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.16.1.65-76

Ključne besede:

formalno in neformalno izobraževanje, družina, učni uspeh

Povzetek

Neformalno in formalno znanje sta dejavnika, ki v današnji informacijski družbi bistveno vplivata na osebnostni razvoj posameznika in s tem posredno na njegovo družino. Izhajamo iz predpostavke, da je učni uspeh mladostnika odvisen tudi od neformalne in formalne izobrazbe staršev. Postavlja se vprašanje, ali imajo v današnjem času vsi prost dostop do izobraževanja in ali vsi čutijo potrebo po vseživljenjskem izobraževanju. Rezultati številnih raziskav, vključno z raziskavo, ki je predstavljena v članku, potrjujejo, da so možnosti vzpona mladostnikov, ki izhajajo iz manj izobraženih družin, po družbeni lestvici s pomočjo izobrazbe, neprimerno manjše kot pri njihovih vrstnikih, ki izhajajo iz bolj izobraženih družin.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

16. 03. 2010

Številka

Rubrika

Za boljšo prakso

Kako citirati

Vpliv neformalne in formalne izobrazbe staršev na učni uspeh mladostnika – Družinske značilnosti in izobrazba. (2010). Andragoška Spoznanja, 16(1), 65-76. https://doi.org/10.4312/as.16.1.65-76

Podobni članki

1-10 od 558

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.