Vpliv neformalne in formalne izobrazbe staršev na učni uspeh mladostnika – Družinske značilnosti in izobrazba

Avtorji

  • Snežana Lešnik Šolska svetovalna delavka na Srednji zdravstveni šoli Izola

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.16.1.65-76

Ključne besede:

formalno in neformalno izobraževanje, družina, učni uspeh

Povzetek

Neformalno in formalno znanje sta dejavnika, ki v današnji informacijski družbi bistveno vplivata na osebnostni razvoj posameznika in s tem posredno na njegovo družino. Izhajamo iz predpostavke, da je učni uspeh mladostnika odvisen tudi od neformalne in formalne izobrazbe staršev. Postavlja se vprašanje, ali imajo v današnjem času vsi prost dostop do izobraževanja in ali vsi čutijo potrebo po vseživljenjskem izobraževanju. Rezultati številnih raziskav, vključno z raziskavo, ki je predstavljena v članku, potrjujejo, da so možnosti vzpona mladostnikov, ki izhajajo iz manj izobraženih družin, po družbeni lestvici s pomočjo izobrazbe, neprimerno manjše kot pri njihovih vrstnikih, ki izhajajo iz bolj izobraženih družin.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

16.03.2010

Kako citirati

Lešnik, S. (2010). Vpliv neformalne in formalne izobrazbe staršev na učni uspeh mladostnika – Družinske značilnosti in izobrazba. Andragoška Spoznanja, 16(1), 65–76. https://doi.org/10.4312/as.16.1.65-76

Številka

Rubrike

Za boljšo prakso