Spreminjanje družbene strukture in vseživljenjsko izobraževanje – Iz industrijske v družbo znanja

Avtorji

  • Ana Krajnc Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.16.2.12-25

Ključne besede:

struktura družbe, družbena piramida, socialni razred, družbeni vrtinec, vertikalna družbena mobilnost, znanje, izobrazba, servisni proletariat, ekonomija znanja, visoka tehnologija, znanje kot osnovni proizvodni dejav­ nik, razvoj človeškega kapitala, stalno izobraževanje in obnavljanje kompetenc, zaostajanje kompetenc in funkcionalna nepismenost

Povzetek

Družbena struktura se spreminja. Industrijska družba je hierarhična piramida z ločenimi družbenimi razredi in določenimi zakonitostmi omejene vertikalne socialne mobilnosti. Družbeni status je razmeroma stabilen in se večinoma s staršev prenaša na otroke. Informacijska družba, družba znanja, družba sprememb in družba rizika, je vrtinec srkajočih in izločevalnih (centripetalnih in centrifugalnih) družbenih sil. Vsak družbeni status je začasen od najvišjih v srčiki družbe do najnižjih. Glavni proizvodni dejavnik pospešene ekonomije informacijske družbe je znanje. Obnavljanje kompetenc daje podlago za ohranjanje socialnega položaja v družbeni spirali in, nasprotno, zaostajanje v znanju in osebnem razvoju izvrže človeka na rob družbe. Pot nazaj na pomembnejše položaje gre prek izobraževanja. Države imajo zelo različne šolske sisteme. Nekateri izgubljajo legitimnost, ker ne usposabljajo mladine za nov način dela in preživetja, ovirajo jih pri razvoju za novo družbo najbolj imanentnih lastnosti osebe, kot so: inovativnost, samostojnost, sposobnost odločanja, ustvarjalnost. Če mlade šolski sistem prehitro izloči, to je, preden so končali štiriletno srednjo šolo, so prepuščeni cesti in kriminalu. Industrija masovno izloča fizične delavce, funkcionalno nepismeni se nabirajo na robu družbe v »servisnem proletariatu« in so odvisni od pomoči socialne države. Nacionalni bruto dohodek narašča, sistemi distribucije tega bogastva ostajajo pri starih formulah in poglabljajo prepad med revnimi in bogatimi. Informacijska družba daje veliko novih možnosti za ljudi, a tudi nove odgovornosti. Delo se humanizira, ker se bolj zanaša na "možgane kot na mišice".

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

17. 07. 2010

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Spreminjanje družbene strukture in vseživljenjsko izobraževanje – Iz industrijske v družbo znanja. (2010). Andragoška Spoznanja, 16(2), 12-25. https://doi.org/10.4312/as.16.2.12-25

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 5 6 > >>