Poznavanje dejstev in zmotna prepričanja o starejših: Implikacije za izobraževanje in delo s starejšimi

Avtorji

  • Maja Zupančič Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
  • Blanka Colnerič Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
  • Martina Horvat Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.16.2.37-51

Ključne besede:

staranje, pozna starost, zmotna prepričanja, dejstva o starejših, izobraževanje, delo s starejšimi

Povzetek

Poznavanje značilnosti psihološkega delovanja starejših je prvi pogoj za razvijanje načinov ohranjanja in izboljšanja njihove kompetentnosti, blagostanja in vključevanja v družbo. V prispevku predstavljamo ugotovitve slovenske raziskave o poznavanju dejstev o staranju in značilnostih starejših oseb pri velikem vzorcu različno starih in različno izobraženih odraslih. Z ravnjo izobrazbe se poznavanje dejstev o starejših povečuje, mladi na prehodu v odraslost in starostniki pa v primerjavi s posamezniki v zgodnji in srednji odraslosti poznajo nekoliko manj teh dejstev. V splošnem je poznavanje psihološkega vidika staranja, značilnosti starejših in njihovih potencialov za učenje, spreminjanje in delo na razmeroma nizki ravni. Večina odraslih pozna dejstva o telesnem stanju, zdravju in nekaterih posebnostih psihološkega delovanja starejših. Precej razširjena pa so zmotna prepričanja, ki odražajo negativne stereotipe o staranju in starejših osebah, zlasti na področju spoznavnega, oziroma širše, psihosocialnega delovanja starejših. Na tej podlagi menimo, da je za formalno in neformalno izobraževanje pomembno ustrezno informiranje odraslih.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

17.07.2010

Kako citirati

Zupančič, M., Colnerič, B., & Horvat, M. (2010). Poznavanje dejstev in zmotna prepričanja o starejših: Implikacije za izobraževanje in delo s starejšimi. Andragoška Spoznanja, 16(2), 37–51. https://doi.org/10.4312/as.16.2.37-51

Številka

Rubrike

Članki