Poznavanje dejstev in zmotna prepričanja o starejših: Implikacije za izobraževanje in delo s starejšimi

Avtorji

  • Maja Zupančič Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
  • Blanka Colnerič Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
  • Martina Horvat Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.16.2.37-51

Ključne besede:

staranje, pozna starost, zmotna prepričanja, dejstva o starejših, izobraževanje, delo s starejšimi

Povzetek

Poznavanje značilnosti psihološkega delovanja starejših je prvi pogoj za razvijanje načinov ohranjanja in izboljšanja njihove kompetentnosti, blagostanja in vključevanja v družbo. V prispevku predstavljamo ugotovitve slovenske raziskave o poznavanju dejstev o staranju in značilnostih starejših oseb pri velikem vzorcu različno starih in različno izobraženih odraslih. Z ravnjo izobrazbe se poznavanje dejstev o starejših povečuje, mladi na prehodu v odraslost in starostniki pa v primerjavi s posamezniki v zgodnji in srednji odraslosti poznajo nekoliko manj teh dejstev. V splošnem je poznavanje psihološkega vidika staranja, značilnosti starejših in njihovih potencialov za učenje, spreminjanje in delo na razmeroma nizki ravni. Večina odraslih pozna dejstva o telesnem stanju, zdravju in nekaterih posebnostih psihološkega delovanja starejših. Precej razširjena pa so zmotna prepričanja, ki odražajo negativne stereotipe o staranju in starejših osebah, zlasti na področju spoznavnega, oziroma širše, psihosocialnega delovanja starejših. Na tej podlagi menimo, da je za formalno in neformalno izobraževanje pomembno ustrezno informiranje odraslih.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

17. 07. 2010

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Poznavanje dejstev in zmotna prepričanja o starejših: Implikacije za izobraževanje in delo s starejšimi. (2010). Andragoška Spoznanja, 16(2), 37-51. https://doi.org/10.4312/as.16.2.37-51

Podobni članki

1-10 od 613

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.