Neformalno izobraževanje v Sloveniji z mednarodno primerjavo po anketi o izobraževanju odraslih

Avtorji

  • Tanja Čelebič Urad RS za makroekonomske analize in razvoj

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.16.3.43-55

Ključne besede:

neformalno izobraževanje, izobraževanje odraslih, vključenost odraslih v izobraževanje, spodbude za izobraževanje, socio-ekonomski vidiki izobraževanja odraslih

Povzetek

Avtorica v prispevku prikazuje stanje in značilnosti neformalnega izobraževanja odraslih v Sloveniji v mednarodni primerjavi z EU-27. Analiza je narejena za leto 2007 na podlagi podatkov Ankete o izobraževanju odraslih, ki je prva taka anketa na ravni EU. Nacionalni in mednarodni dokumenti poudarjajo predvsem pomen izobraževanja odraslih z vidika gospodarske- ga razvoja in socialne vključenosti. Podatki kažejo, da vključenost odraslih, starih 25 do 64 let, v neformalno izobraževanje presega povprečje EU-27, vendar pa se v vključenosti kažejo velike razlike glede na starost, doseženo izobrazbo, status ak- tivnosti in poklic. Podobno se kažejo tudi razlike v povprečnem trajanju izobraževanja na udeleženca. Večina izobraževanja je povezana s potrebami dela, a je delež manjši od povprečja EU-27. Najpogostejši razlog za izobraževanje je razvoj kariere ali izboljšanje kariernih možnosti, drugi razlogi so veliko manj pomembni. V strukturi udeležencev neformalnega izobraže- vanja po področjih izobraževanja največji delež odpade na družbene vede, poslovne vede in pravo, Slovenija od povprečja EU-27 najbolj odstopa po večjem deležu udeležencev učenja tujih jezikov. V Sloveniji bi veljalo spodbuditi večjo vključenost odraslih v izobraževanje, predvsem tistih skupin, ki se redkeje vključujejo v izobraževanje. Ker je pogosta ovira v izobraže- vanju odraslih krajevna nedostopnost izobraževanja, bi bilo treba spodbujati enakomernejšo razporeditev organizacij, ki izvajajo neformalno izobraževanje. Spodbujati bi bilo treba tudi pogostejšo rabo interneta, ki je pomemben vir informacij o izobraževalnih možnostih, predvsem pri nizko izobraženih in starejših.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

19. 10. 2010

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Neformalno izobraževanje v Sloveniji z mednarodno primerjavo po anketi o izobraževanju odraslih. (2010). Andragoška Spoznanja, 16(3), 43-55. https://doi.org/10.4312/as.16.3.43-55

Podobni članki

1-10 od 845

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.