Osnovna šola kot središče socialnega in kulturnega življenja v lokalni skupnosti

Avtorji

  • Jasna Mažgon Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
  • Janko Muršak Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.22.1.21-41

Ključne besede:

lokalna skupnost, starši, družbena organizacija, sodelovanje šole in okolja, socialno in kulturno središče

Povzetek

V Sloveniji se je dolgo ohranjal model organizacije družbe, ki je koreninil v skupnostni formi. V taki družbeni formi je na ravni lokalne skupnosti osnovna šola daleč presegala svojo primarno vzgojno-izobraževalno funkcijo. Urbanizacija, ki je danes precej zajela tudi za podeželje bolj značilno skupnostno družbeno formo, je prinesla zanimive spremembe v omenjeni širši funkciji šole. Raziskali smo, kako danes šole razumejo potrebe po povezovanju šole in skupnosti. Ugotovili smo, da se razumevanje tega povezovanja in njegove modalitete močno razlikujejo. Načini, kako šole odgovarjajo na potrebe skupnosti (in obratno), so močno odvisni od obstoječih modelov družbene organizacije. Pričakovanja so večja v okoljih, kjer je šola ena od redkih ali celo edina javna ustanova v kraju. Čeprav si tudi v preostalih okoljih šole prizadevajo za motivacijo in angažma prebivalcev, pa jim pogosto zmanjka časa in energije. Rezultati kvalitativne analize so razkrili, da ima zapiranje lokalnih ali podružničnih šol negativne demografske in socialno-kulturne posledice. Sočasno pa je analiza pokazala na neizrabljen potencial v novih urbanih okoljih, kjer bi šola lahko bila ključen element družbene organizacije v lokalni skupnosti.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

15. 04. 2016

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Osnovna šola kot središče socialnega in kulturnega življenja v lokalni skupnosti. (2016). Andragoška Spoznanja, 22(1), 21-41. https://doi.org/10.4312/as.22.1.21-41