Kako strokovni delavci vrtca vrednotijo stalno strokovno izpopolnjevanje kot element svojega profesionalnega razvoja

Avtorji

  • Tina Štemberger Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem
  • Nevenka Vesel Vrtec Kočevje

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.22.1.85-97

Ključne besede:

vzgojitelj, stalno strokovno izpopolnjevanje, profesionalni razvoj

Povzetek

V prispevku se osredotočamo na stalno strokovno izpopolnjevanje vzgojiteljev predšolskih otrok. Predstavljamo rezultate kvalitativne študije primera, ki je bila izvedena v izbranem javnem slovenskem vrtcu. Cilj raziskave je bil ugotoviti, kako strokovni delavci v tem vrtcu vrednotijo izpopolnjevanje kot del profesionalnega razvoja ter kako je stalno strokovno izpopolnjevanje v tem vrtcu urejeno. Podatki so bili zbrani z metodo fokusnih skupin in s polstrukturiranimi intervjuji, obdelanimi po načelih kvalitativne analize. Glede na rezultate vzgojitelji menijo, da je stalno strokovno izpopolnjevanje pomembno za njihov profesionalni razvoj. Prav tako vzgojitelji menijo, da imajo v izbranem vrtcu dovolj možnosti za stalno strokovno izpopolnjevanje, pri čemer pričakujejo diferenciacijo izpopolnjevanja glede na individualno raven profesionalnega razvoja in trenutne potrebe. Kot največji oviri za stalno strokovno izpopolnjevanje navajajo pomanjkanje finančnih sredstev in preobremenjenost.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

15. 04. 2016

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Kako strokovni delavci vrtca vrednotijo stalno strokovno izpopolnjevanje kot element svojega profesionalnega razvoja. (2016). Andragoška Spoznanja, 22(1), 85-97. https://doi.org/10.4312/as.22.1.85-97

Podobni članki

1-10 od 279

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.