Odziv višjega in visokega v v šolstva na vseživljenjsko izobraževanje

Avtorji

  • Ana Krajnc

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.7.2.6-15

Povzetek

Avtorica v prispevku poudarja, kako je z vidika prezivetja pomembno, da imajo posamezniki dovolj znanja, vsaj visjo solo. Tisti z nizjo izobrazbo spadajo v skupino funkcionalno nepismenih. Informacijska druzba je namrec odvisna predvsem od intelektualnega kapitala prebivalstva. Delez prebivalstva s postsekundarno izobrazbo v razvitih drzavah ze presega 40 odstotkov, v Sloveniji pa niti 25 odstotkov. Ocitno postaja, da klasicni solski sistem ne more vee zadovoljiti potreb po novih znanjih, zato vidi resitev tudi v uvajanju izobrazevanja na daljavo, zlasti v postsekundarnem izobrazevanju. Potrebna je nova usmeritev, usmeritev v duhu demokratizacije, kajti vsezivljenjsko izobrazevanje ne more biti rezervirano le za elito. Informacijske druzbe namrec ne more resevati le pesCica intelektualcev.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Objavljeno

01.12.2001

Kako citirati

Krajnc, A. (2001). Odziv višjega in visokega v v šolstva na vseživljenjsko izobraževanje. Andragoška Spoznanja, 7(2), 6–15. https://doi.org/10.4312/as.7.2.6-15

Številka

Rubrike

Znanost razkriva