Pojmovanja znanja pri bodočih učiteljih

Avtorji

  • Milena Valenčič Zuljan Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.7.2.16-23

Povzetek

Avtorica ugotavlja, da postaja pojmovanje znanja pomemben del učiteljevega profesionalnega lika. V uvodu opredeli stiri najpogostejsa pojmovanja kakovostnega znanja: 1. pridobivanje znanja, 2. razumevanje, 3. predelano znanje in 4. osebnostno spreminjanje. V raziskavi je ugotovila, da se je 55 odstotkov bodocih uciteljev na zacetku studija opredelilo za drugo kategorijo, torej razumevanje, na koncu studija pa jih je se 34 odstotkov trdilo, da je to predelano znanje, le 5 odstotkov pa se je opredelilo za zadnjo kategorijo, to je osebnostno spreminjanje. Na koncu predlaga, da bi se morali o tern, kako pojmujemo znanje, najprej vprasati tisti, ki izobrazujejo bodoce učitelje.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2001

Številka

Rubrika

Znanost razkriva

Kako citirati

Pojmovanja znanja pri bodočih učiteljih. (2001). Andragoška Spoznanja, 7(2), 16-23. https://doi.org/10.4312/as.7.2.16-23