Vzgoja za multikulturainost

Avtorji

  • Nevenka Tatković Univerza v Zagrebu

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.7.2.24-30

Povzetek

Avtorica v prispevku poudarja, da so izobrazevalne ustanove tudi kulturno sredisce ozjega socialnega okolja. Evropa si je zadala velike nacrte glede izobrazevanja, hkrati pa postaja simbol in jamstvo kulturne raznolikosti. Prav zato je bolj kot doslej nujna vzgoja za multikulturalnost, ki bi ucila udelezence izobrazevanja kulturne strpnosti in tolerantnosti. Pri tern se zastavlja vprasanje, ali lahko k temu pripomorejo tudi starsi in ucitelji. Starsi predvsem tako, da se aktivno vkljucujejo v oblikovanje izobrazevalnega sistema na vseh ravneh, od vrtca do univerze, uCitelji pa predvsem z vsezivljenskim izobrazevanjem za razvijanje in spodbujanje multikulturalnosti, osebnim pristopom, in sirjenjem vrednot medkulturnega zivljenja ter delovanja. Multikulturalnost namrec zahteva predvsem sozitje in partnerski dialog.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2001

Številka

Rubrika

Znanost razkriva

Kako citirati