Individualni izobraževalni račun

Avtorji

  • Peter Beltram Andragoški center Slovenije

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.7.2.32-40

Povzetek

Avtor v prispevku predstavi individualni izobrazevalni racun (IIR) kot instrument za povecanje izobrazbenega kapitala. Ugotavlja namrec, da je izobrazbeni kapital v Sloveniji na nizji stopnji v primerjavi z razvitimi drzavami. Ta instrument je eden izmed ukrepov, s katerimi lahko drzava spodbudi povprasevanje po izobrazevanju med odraslimi. IIR temelji na stirih stebrih: vkljucenosti oziroma soudelezbi, samostojnosti in odgovornosti, enostavnosti in prilagodljivosti. Z njim bi drzava uvedla ucinkovit mehanizem za spodbujanje izobrazevanja manj izobrazenih.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2001

Številka

Rubrika

Za boljšo prakso

Kako citirati

Individualni izobraževalni račun. (2001). Andragoška Spoznanja, 7(2), 32-40. https://doi.org/10.4312/as.7.2.32-40