Individualni izobraževalni račun

Avtorji

  • Peter Beltram Andragoški center Slovenije

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.7.2.32-40

Povzetek

Avtor v prispevku predstavi individualni izobrazevalni racun (IIR) kot instrument za povecanje izobrazbenega kapitala. Ugotavlja namrec, da je izobrazbeni kapital v Sloveniji na nizji stopnji v primerjavi z razvitimi drzavami. Ta instrument je eden izmed ukrepov, s katerimi lahko drzava spodbudi povprasevanje po izobrazevanju med odraslimi. IIR temelji na stirih stebrih: vkljucenosti oziroma soudelezbi, samostojnosti in odgovornosti, enostavnosti in prilagodljivosti. Z njim bi drzava uvedla ucinkovit mehanizem za spodbujanje izobrazevanja manj izobrazenih.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

01.12.2001

Kako citirati

Beltram, P. (2001). Individualni izobraževalni račun. Andragoška Spoznanja, 7(2), 32–40. https://doi.org/10.4312/as.7.2.32-40

Številka

Rubrike

Za boljšo prakso