Predstava o sebi in načrtovanje kariere

Avtorji

  • Danijela Brečko

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.7.2.41-54

Povzetek

Avtorica je v prispevku predstavila pomen človekove samopredstave za nacrtovanje osebne kariere. Ugotavlja, da lahko govorimo o osmih kariernih sidrih. To so pravzaprav globoko zakoreninjene predstave o sebi, ki pomembno vplivajo na človekovo delovanje in bivanje. Karierno sidro se dokoncno oblikuje in postane prepoznavno sele, ko posameznik pridobi prve delovne izkusnje in povratne informacije o svojem delu. Model kariernih sider je dobrodosel pripomocek tudi delovnim organizacijam, ki bi lahko s tern modelom bolje usmerjale kariere zaposlenih. Poudarja pa tudi, da se mora vsak posameznik sam nauciti oblikovati in usmerjati svojo kariero, zato predlaga, da bi model kariernih sider lahko uporabili tudi v svetovalnih sluzbah, ki svetujejo v zvezi z izbiro poklica, oziroma na zavodih za zaposlovanje, kadar posameznik isce prvo sluzbo, ostane brez dela in se zeli znova zaposliti.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 2001

Številka

Rubrika

Za boljšo prakso

Kako citirati

Predstava o sebi in načrtovanje kariere. (2001). Andragoška Spoznanja, 7(2), 41-54. https://doi.org/10.4312/as.7.2.41-54