Motivacija pri izobraževanju na daljavo

Avtorji

  • Daniela Brečko

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.2.1.22-32

Ključne besede:

Motivacija pri izobraževanju na daljavo

Povzetek

Motivacija je ena najpomembnejših psihičnih funkcij, ki omogoča ljudem, da se učijo tudi v manj ugodnih razmerah. Pri izobraževanju na da­ljavo, ki je oblika samostojnega učenja, je moti­vacija izredno pomembna. Pri učenju po tej meto­di namreč odpadejo skoraj vse socialne spodbude, posameznik se mora spodbujati sam in sam spre­jemati študijske odločitve. Te posebnosti je pri organizaciji izobraževanja na daljavo treba upoštevati in vključevati vse dejavnike, ki spodbujajo motiviranost udeležencev. Motiviranost pri izobraževanju na daljavo lahko spodbujamo pred­ vsem s posebej za to izdelanimi učnimi gradivi, nazornimi navodili in priporočili, učinkovito povratno informacijo, osebnim stikom med men­torjem in udeležencem, spodbudnimi pismi, tele­fonskimi pogovori in z vzdrževanjem pozitivnega razmerja med mentorjem in udeležencem izobraževanja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

01.12.1996

Kako citirati

Brečko, D. (1996). Motivacija pri izobraževanju na daljavo. Andragoška Spoznanja, 2(1), 22–32. https://doi.org/10.4312/as.2.1.22-32

Številka

Rubrike

Znanstveni prispevki