Med humanističnim in poklicnim izobraževanjem ali kaj terja od nas prihodnost

Avtorji

  • Dušana Findeisen

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.2.1.49-51

Ključne besede:

Med humanističnim in poklicnim izobraževanjem ali kaj terja od nas prihodnost

Povzetek

Dušana Findeisen piše o razmerju med humanističnim in poklicnim izobraževanjem v prihodnosti. Ker kvalifikacij, ki bodo potrebne na trgu dela čez petnajst let, ni mogoče z gotovostjo predvideti, lahko razmišljamo predvsem o tem, kakšne ljudi bomo potrebovali: katere bodo bistvene zmožnosti, ki jih bo treba zajeti med cilje izobraževalnih programov mladih in odraslih. Med bistvenimi usposobljenostmi navaja obvladovanje miselnih procesov, zmožnost spo­razumevanja, usposobljenost za dejavno življenje v skupnosti , razmerje do okolja itd. Opozarja tudi na potrebo po drugačnih didaktičnih postopkih in drugačnem vrednotenju, da bi zagotovili uravnoteženost izobraževanja. Humanistično izobraževanje bo moralo prodreti tudi v ozko usposabljanje odraslih, saj podjetja ne potrebujejo samo dobrih strokovnjakov, temveč ljudi, ki so se zmožni prilagajati in se razvijati.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

01.12.1996

Kako citirati

Findeisen, D. (1996). Med humanističnim in poklicnim izobraževanjem ali kaj terja od nas prihodnost. Andragoška Spoznanja, 2(1), 49–51. https://doi.org/10.4312/as.2.1.49-51

Številka

Rubrike

Članki

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 5 6 7 > >>