Med humanističnim in poklicnim izobraževanjem ali kaj terja od nas prihodnost

Avtorji

  • Dušana Findeisen

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.2.1.49-51

Ključne besede:

Med humanističnim in poklicnim izobraževanjem ali kaj terja od nas prihodnost

Povzetek

Dušana Findeisen piše o razmerju med humanističnim in poklicnim izobraževanjem v prihodnosti. Ker kvalifikacij, ki bodo potrebne na trgu dela čez petnajst let, ni mogoče z gotovostjo predvideti, lahko razmišljamo predvsem o tem, kakšne ljudi bomo potrebovali: katere bodo bistvene zmožnosti, ki jih bo treba zajeti med cilje izobraževalnih programov mladih in odraslih. Med bistvenimi usposobljenostmi navaja obvladovanje miselnih procesov, zmožnost spo­razumevanja, usposobljenost za dejavno življenje v skupnosti , razmerje do okolja itd. Opozarja tudi na potrebo po drugačnih didaktičnih postopkih in drugačnem vrednotenju, da bi zagotovili uravnoteženost izobraževanja. Humanistično izobraževanje bo moralo prodreti tudi v ozko usposabljanje odraslih, saj podjetja ne potrebujejo samo dobrih strokovnjakov, temveč ljudi, ki so se zmožni prilagajati in se razvijati.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 1996

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Med humanističnim in poklicnim izobraževanjem ali kaj terja od nas prihodnost. (1996). Andragoška Spoznanja, 2(1), 49-51. https://doi.org/10.4312/as.2.1.49-51

Podobni članki

1-10 od 848

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.