Vpeljevanje strategije vseživljenjskosti učenja

Avtorji

  • Zoran Jelenc

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.2.2.5-9

Ključne besede:

Vpeljevanje strategije vseživljenjskosti učenja

Povzetek

Evropska zveza je razglasila letošnje leto za leto vseživljenjskosti učenja. Če želimo učinkovito izrabiti koristi, ki nam jih prinaša informacijska družba, bomo morali informacijsko revolucijo dopolniti z revolucijo v učenju; z njo bomo namreč povečali učno zmogljivost vse populacije. Resnično sprejetje strategije vseživljenjskosti učenja bi pomenilo, da je treba vzgojno-izobraževalni sistem korenito spremeniti, v njem pa zlasti odpraviti zdajšnji monopol šolskega izobraževanja. To bi pomenilo enakopravno priznavanje možnosti, da so nosilci in izvajalci izobraževanja tudi ustanove, ki izobraževanja nimajo za svojo temeljno dejavnost (npr. podjetja, kulturne in raziskovalne ustanove, združenja, prostovoljne organizacije, organizirane skupine). Za Slovenijo  je  znanje  bistvenega  pomena. Čeprav imamo močno šolsko tradicijo, lahko s smotrno in z vztrajno politiko dosežemo marsikaj. Tako v Sloveniji že delujejo študijski krožki, borza znanja in središča za organizirano samostojno učenje. Za oblikovanje celostne strategije vseživljenjskosti učenja bi morali v Sloveniji sistemsko umestiti izobraževanje odraslih, doseči ustrezno upravljanje, sprejeti ustrezno oziroma dopolniti obstoječo šolsko zakonodajo, opredeliti mrežo izvajalcev in programov, razviti nova središča za izobraževanje odraslih in ustrezno usposobiti andragoške delavce.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 1996

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Vpeljevanje strategije vseživljenjskosti učenja. (1996). Andragoška Spoznanja, 2(2), 5-9. https://doi.org/10.4312/as.2.2.5-9