Vloga znanja v politični resocializaciji odraslih

Avtorji

  • Bogomir Novak

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.2.2.10-16

Ključne besede:

Vloga znanja v politični resocializaciji odraslih

Povzetek

V prispevku utemeljujem tezo o dvosmiselni naravi znanja in (politične) socializacije, nato analiziram šolsko znanje in nazadnje socializacij­ske dileme v novih razmerah. V prehodnem obdobju se odrasli politično re­socializirajo za politični sistem nove demokracije v neodvisni državi Sloveniji. Razdvojeni so med nostalgijo po preteklosti in nujnostjo (aktivnega) prilagajanja v sedanjosti. Naša politična kultura je nizka tudi zato, ker znanje v socializmu ni bilo vrednota. Demokratična politična kultura šele na­staja. Znanje, ki ga osvajamo s socialnim učenjem in z logičnim, kritičnim mišljenjem, ima dvojno strukturo: ponavljanje in kreativnost, znanje za obvladovanje zunanjega sveta in empatično, odnosno znanje za obvladovanje notranjega psi­hosocialnega sveta, razkosano in celovito. Odra­ sli, ki so vključeni v proces vseživljenjskega izo­braževanja, kompenzirajo pomanjkljivosti šolske­ ga znanja s prisvajanjem sodobnega in se tako resocializirajo za izpolnjevanje zapletenih nalog posocialističnega prehoda.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

01.12.1996

Kako citirati

Novak, B. (1996). Vloga znanja v politični resocializaciji odraslih. Andragoška Spoznanja, 2(2), 10–16. https://doi.org/10.4312/as.2.2.10-16

Številka

Rubrike

Članki