Samovzgoja odraslih za osebno rast

Avtorji

  • Vida Premrl Center za duhovno kulturo
  • Tomaž Flajs Center za duhovno kulturo

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.2.2.21-23

Ključne besede:

Samovzgoja odraslih za osebno rast

Povzetek

Zmožnost dejavnega in samostojnega obliko­vanja življenja postaja v današnjem svetu čedalje pomembnejša vrednota. Znanje, ki ga pridobimo v sistemu formalnega izobraževanja, ima vred­nost le, če ga znamo tudi uporabiti. Za pravilno uporabo znanja in izkušenj pa je pomembno tudi spoznavanje sebe. Z duhovnim jedrom človeka so se v preteklosti ukvarjale predvsem različne reli­gije. Dozorel pa je čas, ko bi s tem področjem mo­rale začeti ukvarjati tudi medicina, psihologija in pedagogika. Pri osebni rasti človek razvija zavest o sebi. Zmožnost odločanja je povezana z osebnostno zrelostjo in ni stvar izobrazbe in količine znanja. Temelj izobraževalnega programa Gama - šola stabilnega življenja je globinska meditacija, ki omogoča navezovanje globokega stika z duhov­nim jedrom.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 1996

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Samovzgoja odraslih za osebno rast. (1996). Andragoška Spoznanja, 2(2), 21-23. https://doi.org/10.4312/as.2.2.21-23

Podobni članki

1-10 od 665

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.