Usposabljanje za načrtovanje kariere

Avtorji

  • Aleksandra Kovač

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.2.2.33-39

Ključne besede:

Usposabljanje za načrtovanje kariere

Povzetek

Potrebe po izobraževanju na različnih področ­jih živl jenja, ki omogočajo posamezniku osebno-kratko je predstavljen projekt Izdelava in zagon modela permanentnega izobraževanja na podro­čju informacijskih tehnologij, ki je v letu 1995 po­ tekal na Inštitutu Jožefa Stefana. Rezultati projek­ta so privedli do odločitve, da na inštitutu v sode­lovanju s predavatelji domačih in tujih univerz in­tenzivneje nadaljujemo z omenjeno dejavnostjo in ustanovimo središče za prenos znanja na področju informacijskih tehnologij.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

  • Aleksandra Kovač
    raziskovalka na Inštitutu za družbene vede v Ljubljani

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 1996

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Usposabljanje za načrtovanje kariere. (1996). Andragoška Spoznanja, 2(2), 33-39. https://doi.org/10.4312/as.2.2.33-39