Kakovost usposabljanja samozaposlovalcev

Avtorji

  • Neva Maher

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.2.2.53-54

Ključne besede:

Kakovost usposabljanja samozaposlovalcev

Povzetek

Aktualno je vprašanje, kako glede na visoka sredstva, dana za izobraževanje nezaposlenih, po­ večati njihovo učinkovitost. Z razmahom podjetništva se je intenziviralo izobraževanje in usposabljanje po kakovosti in količini: kakovost pa ni samo višja raven strokov­ nega znanja. Cilj je jasen: posredovati samozapo­slovalcem nujno potrebno funkcionalno znanje v primerni didaktični obliki, še zlasti pa upošteva­joč njihov položaj. Poleg upoštevanja zakonitosti andragoškega procesa, vključno s posebnimi zahtevami tehnolo­gije, pripada v tem procesu posebej pomembna vloga predavatelju. Kdo je posredovalec potreb­nih znanj samozaposlovalcem? Kdo jim razlaga ekonomske zakonitosti okolja in jih oborožuje s potrebnim znanjem v času, ko je njihova motivi­ ranost kritična? Je to predavatelj, učitelj, mentor, svetovalec, vaditelj ali animator? Pomembno je, da predavatelj ve za posebnosti odraslih brezposelnih v izobraževanju in tudi ve, kako primerno ravnati. Teoretično znanje in prakso mora povezati še z osebnostnim in s čustvenim razvojem udeležencev, saj bo le tako lahko celostno vplival na spreminjanje ravnanja in stališč. Tako bo v ospredju kakovost znanja, in ne količina. Tako razmišljujoči in delujoči mentor pa ne sme ostati osamljen v svojih prizadevanjih. Ker zahteva poučevanje odrasle skupine vsestransko odgovorno ravnanje predavateljev, bi jih bilo dobro seznaniti s potrebnimi metodami in tehnikami, kako spoznavati udeležence izobraževanja (glede na njihove osebne lastnosti, na njihov kognitivni stil ipd.), kako upoštevati njihovo prejšnje znanje in izkušnje ter kako vrednotiti in nadgrajevati nji­hovo novo znanje. Treba je doseči, da bodo posta­li stiki med slušatelji in predavatelji bolj enako­ pravni, spodbujati zaupanje in sodelovanje.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 1996

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Kakovost usposabljanja samozaposlovalcev. (1996). Andragoška Spoznanja, 2(2), 53-54. https://doi.org/10.4312/as.2.2.53-54

Podobni članki

1-10 od 116

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.