Možnost za uporabo standarda standarda ISO 9001 v izobraievalnlh organizacijah

Avtorji

  • Lijana Kunc
  • Peter Kunc

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.2.2.55-59

Ključne besede:

Možnost za uporabo standarda standarda ISO 9001 v izobraievalnlh organizacijah

Povzetek

Če želi organizacija, ki se ukvarja z izobraže­valno dejavnostjo, doseči svoje cilje, se mora (ta­ko kot organizacije iz drugih vej) organizirati ta­ ko, da obvladuje tehnične, administrativne in člo­veške dejavnike, ki vplivajo na kakovost storitev. Vse to obvladovanje mora biti usmerjeno v zmanjševanje, odpravljanje in preprečevanje po­ mankljivosti v kakovosti. Eden od načinov je tudi uporaba standardov skupine ISO 9000. To so standardi, ki govorijo o sistemih kakovosti (si­stem kakovosti je sistem obvladovanja poslovanja.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 1996

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Možnost za uporabo standarda standarda ISO 9001 v izobraievalnlh organizacijah. (1996). Andragoška Spoznanja, 2(2), 55-59. https://doi.org/10.4312/as.2.2.55-59

Podobni članki

1-10 od 478

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.