Teden vseživljeniskega učenja v Sloveniji - naš korak v svet

Avtorji

  • Zoran Jelenc

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.2.3.3

Ključne besede:

Teden vseživljeniskega učenja v Sloveniji - naš korak v svet

Povzetek

Letos smo v Sloveniji prvič pripravili Teden vseživljenjskega učenja (TVU), ki je potekal od 30. septembra do 5. ok­ tobra. Njegovo uspešnost potrjuje podatek, da se je za organizacijo prireditev odločilo 55 izvajalcev (toliko jih je bi­ lo po uradnih prijavah, sicer pa gotovo še več), ki so pripravili več kot 400 različnih dogodkov na 113 prireditvah v 40 krajih po vsej Sloveniji. Če podrobneje pogledamo, kakšne dejavnosti so potekale in kako so bile organizirane, vidimo, da so prevladovale predstavitve dejavnosti, programov in projektov izvajalskih organizacij in Andragoške­ga centra Slovenije, povezane z dnevi odprtih vrat in razstavami. Nekatere oblike pa so bile tudi bolj aktivne (delav­nice, usposabljanje, svetovanje, preizkusi znanja, omizja, predstavitve knjig in publikacij, posveti, pogovori in raz­prave), manj formalne (kulturne prireditve, družabna in klubska srečanja) ter slovesne (sprejemi, podelitve priznanj ali nagrad). Vrstile so se tudi predstavitve dejavnosti učenja in izobraževanja v nakupovalnih središčih in knjižni­cah, prispevki na radiu, televiziji in v časnikih, razprave o TVU na sejah občinskih skupščin in tiskovne konference.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 1996

Številka

Rubrika

Uvodnik

Kako citirati

Teden vseživljeniskega učenja v Sloveniji - naš korak v svet. (1996). Andragoška Spoznanja, 2(3), 3. https://doi.org/10.4312/as.2.3.3

Podobni članki

11-20 od 465

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.