Odrasli se učimo drugače

Avtorji

  • Ema Perme

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.2.3.13-15

Ključne besede:

Odrasli se učimo drugače

Povzetek

Na novo oblikovan program v izobraževanju odraslih je nastajal na podlagi potreb iz prakse in sodobnih ugotovitev ter spoznanj pri izobraževanju odraslih in procesov pomnjenja. Ugotovitve svetovalcev na RZZ OE Maribor so pokazale, da imajo predvsem brezposelni, ki so zaradi zvišanja konkurenčnosti na trgu delovne sile vključeni v daljše oblike izobraževanja (zaradi dokvalifikacije ali prekvalifikacije), močno zmanjšano motivacijo za nadaljnje učenje. Pojavljajo se strahovi o nesposobnosti in nezmožnosti, ki so povezani tudi z nepoznavanjem učnih tehnik. V šestnajstumem programu, ki smo ga pripravili za pomoč pri odpravljanju teh težav, obravnavajo udeleženci ob uporabi aktivnih metod dela (delo v parih, diskusija ipd.) naslednje vsebine: učenje v odrasli dobi oziroma zakaj se odrasli učimo drugače, spoznavanje lastnosti učnih tipov in njihovo določanje, spoznavanje tehnik sproščanja, glasba za učenje in koncentracijo, strategije za načrtovanje učenja, učne tehnike s poudarkom na spoznavanju in praktičnem preizkušanju, tehnike miselnih vzorcev, določanje lastnega učnega cilja in strategijo njegovega uresničevanja na posameznih stopnjah glede na osebna učna nagnjenja in možnosti. Sedem eksperimentalnih ponovitev programa je pokazalo, da je program pomembno dopolnilo pri spodbujanju k učenju za vse, ki se jim je iz kakršnihkoli razlogov motivacija za učenje zmanjšala in ki imajo težave pri načrtovanju in usmerjanju lastnega učenja. Šest mesecev po končanem programu smo v razgovoru z udeleženci in z anonimno anketo dobili pomembne povratne informacije o tem, kaj so pridobili in kako jim vsebine na seminarju pomagajo usmerjati njihovo učenje. Na koncu so vsi menili, da je vsebina zelo koristna in da bi program priporočili tudi svojim znancem. Program je izpolnil njihova pričakovanja, saj trdijo, da po tem seminarju bolje načrtujejo učenje in imajo boljšo koncentracijo, svoj učni cilj pa vsi uresničujejo po začrtanih korakih.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 1996

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati