Marketinški pristop v izobraževanju odraslih

Avtorji

  • Daniela Brečko

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.2.4.10-18

Ključne besede:

Marketinški pristop v izobraževanju odraslih

Povzetek

Avtorica skuša v svoji razpravi pokazati, da izobraževalne organizacije za odrasle ne bi smele zanemarjati marketinških aktivnosti, čeprav veliko izobraževalnih organizacij, predvsem držav­nih, še vedno gleda na marketinške aktivnosti odklonilno, kot na nekaj, kar je v neposrednem nasprotju z osnovnim poslanstvom izobraževalnih in­ stitucij, to je s prenašanjem znanja, z oblikovanjem celostne osebnosti in podobno. Toda vzrok negativnih predstav je predvsem slabo poznavanje in razumevanje marketinga. Marketing v izobraževanju odraslih je povezan predvsem z raziskovanjem izobraževalnih potreb, želja in s predvidevanjem potreb v prihodnosti, z namenom , da bi institucija lahko pravočasno razvila kakovostne izobraževalne programe. V prispevku predstavi najpomembnejše elemente marketinga v izobraževalnih organizacija, med katere prišteva predvsem zadovoljevanje potreb, želja in zahtev uporabnikov izobraževalnih storitev, skrb za njihovo zadovoljstvo in dobro počutje med izobraževanjem, usposobljenost in motiviranost zaposlenih v izobraževalni organizaciji, ustvarjanje pozitivnega ugleda v javnosti, komuniciranje z javnostmi in učinkovito informira­ nje morebitnih udeležencev. Na koncu razprave še posebej poudarja, da lahko le tako razumljen marketing pripomore k razvoju in kakovosti izo­braževanja odraslih.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 1996

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Marketinški pristop v izobraževanju odraslih. (1996). Andragoška Spoznanja, 2(4), 10-18. https://doi.org/10.4312/as.2.4.10-18

Podobni članki

1-10 od 482

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.