Metodologija evalvacije izobraževalnega programa

Avtorji

  • Tanja Vilič-Klenovšek

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.2.4.26-31

Ključne besede:

Metodologija evalvacije izobraževalnega programa

Povzetek

V izobraževanju odraslih postaja evalvacija vse pomembnejša, saj spremlja izvajanje drugih dejavnosti in zagotavlja povratne informacije o njihovi učinkovitosti in kvaliteti. Različni modeli evalvacije in evalvacijski pristopi, ki so se razvili v pedagoški teoriji in praksi, so lahko le delno vzor za izvajanje evalvacijskih analiz v izobraže­vanju odraslih. Specifičnost in razvejanost izobra­ ževanja odraslih zahteva razvijanje specifičnih, predvsem pa različnih, pristopov, za katere ni nuj­ no, da so enaki v podobnih okoliščinah. Glede na opredeljene cilje in merila evalvacije lahko upora­ bimo različne modele evalvacije ali bolje rečeno kombiniramo različne vrste evalvacij, da bi (izha­ jajoč iz predmeta evalvacije ter ciljev) dobili čim­ bolj celovite in popolne informacije o predmetu evalvacije (predmetu vrednotenja). Tako je v prispevku Evalvacija izobraževalnega programa, v katerega se vključujejo (tudi) brezposelni, pred­ stavljen eden od mogočih pristopov k evalvaciji izobraževalnega programa, v katerega se vključu­ jejo brezposelni. Ta pristop pa lahko z določenimi spremembami uporabimo tudi za evalvacijo kate­ regakoli izobraževalnega programa.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

01.12.1996

Kako citirati

Vilič-Klenovšek, T. (1996). Metodologija evalvacije izobraževalnega programa. Andragoška Spoznanja, 2(4), 26–31. https://doi.org/10.4312/as.2.4.26-31

Številka

Rubrike

Članki