O mentorstvu v slovenskem šolskem muzeju

Avtorji

  • Marjetka Balkovec Debevec Slovenski šolski muzej

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.22.2.9-22

Ključne besede:

mentorstvo, muzeji, Slovenski šolski muzej, študentska praksa, mentor kustos

Povzetek

Prispevek obravnava izkušnje mentorstva v Slovenskem šolskem muzeju. Predstavi muzeje kot prostor vrednot, ki se s svojo vlogo in nalogami aktivno vključujejo v delovanje družbe in so vpeti v procese vseživljenjskega izobraževanja. Prikaže, kako so se ob prenovi študijskih programov tudi muzeji vključili v sistem praktičnega usposabljanja študentov. Kakšne so nasploh značilnosti mentorstva v Slovenskem šolskem muzeju, smo predstavili v več sklopih mentorskega dela in postavili v ospredje mentorstvo v praktičnem usposabljanju študentov. Kakšne so značilnosti tega mentorstva, smo raziskovali na podlagi kvalitativne analize refleksij o mentorstvu študentom in poročil študentov o opravljenem praktičnem usposabljanju od 2009 do 2016. Prispevek s pogledom v preteklost mentorstva spodbudi idejo o uporabnosti zbiranja spominov o študentskih praksah v muzejih za nadaljnje analize in študije. Opozori na pomen izkušnje dela študentov v muzeju kot nadgradnjo teoretskega znanja, spoznavanja zakonitosti muzejskega dela in poslanstva poklica kustosa. Poudari pomen nadaljnjega izobraževanja mentorjev, spodbudi premik pri organiziranju in vrednotenju mentorskega dela v muzejih v korist bolj kvalitetnih in bolje izpeljanih študentskih praks.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

28. 06. 2016

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

O mentorstvu v slovenskem šolskem muzeju. (2016). Andragoška Spoznanja, 22(2), 9-22. https://doi.org/10.4312/as.22.2.9-22

Podobni članki

1-10 od 114

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.