Družbene podobe o mladih kot izziv za mentorsko delo

Avtorji

  • Katja Jeznik Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.22.2.39-52

Ključne besede:

mladi, podoba o dijakih, poklicne in strokovne šole

Povzetek

V prispevku je obravnavana podoba o mladih, ki se vpisujejo v poklicno izobraževanje v Sloveniji, v ospredju je pomen te podobe za razumevanje dela mentorja dijakom na praktiènem usposabljanju pri delodajalcu. Najprej je tematizirana podoba o mladih na splošno, nato pa je obravnavana podoba o dijakih poklicnih šol. Tako za mlade na splošno kot specifièno za dijake poklicnih šol velja, da je razumevanje mladih razpeto v veè smeri. Po eni strani so razumljeni kot rešitelji problemov, s katerimi se sreèuje tako imenovana zahodna družba, po drugi strani pa kot problem, ker naj bi bili nezainteresirani, narcistièno in egoistièno orientirani, kar se pri podobi o dijakih poklicnih šol dodatno utrjuje skozi pojme kot: nesposobni, nedisciplinirani, nevzgojeni, nemotivirani in neodgovorni. Dijaki poklicnih šol se po uèni uspešnosti pomembno razlikujejo od svojih vrstnikov, ta razlika pa je lahko interpretirana kot posledica okolja, iz katerega prihajajo. Trenutna oblika poklicnega izobraževanja teh razlik med dijaki ne zmanjšuje, ampak reproducira in dodatno utrjuje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

28.06.2016

Kako citirati

Jeznik, K. (2016). Družbene podobe o mladih kot izziv za mentorsko delo. Andragoška Spoznanja, 22(2), 39–52. https://doi.org/10.4312/as.22.2.39-52

Številka

Rubrike

Znanstveni prispevki