Vloga mentorja pri umetniškem ustvarjanju v skupini odraslih z motnjo v duševnem razvoju

Avtorji

  • Katja Palčič

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.22.2.53-66

Ključne besede:

mentorstvo, metode izobraževanja, osebe s posebnimi potrebami, timsko delo, participacija

Povzetek

Prispevek predstavlja ugotovitve raziskave, ki se je osredotočala na vlogo mentorja pri umetniškem ustvarjanju v skupini odraslih z motnjo v duševnem razvoju. Podatki so bili zbrani v obdobju 2014–2016 z metodo opazovanja z udeležbo ter s pomočjo polstrukturiranih intervjujev z mentorji. Raziskava izhaja iz predpostavke, da je umetniško ustvarjanje pomemben del življenja in izobraževanja oseb z motnjo v duševnem razvoju. Vloga mentorja, ki vodi skupino oseb z motnjo v duševnem razvoju, se razlikuje od vloge mentorja v skupinah oseb brez motnje v duševnem razvoju. Rezultati raziskave so predstavljeni po sklopih, ki zajemajo ugotovitve o izbranih področjih delovanja mentorja: motiviranje skupine, vodenje, spodbujanje samostojnosti udeležencev, individualizacija in prilagajanje procesa udeležencem, prilagajanje aktivnosti dejanski starosti oseb z motnjo v duševnem razvoju, vključevanje udeležencev v nastajanje procesa, kombiniranje različnih aktivnosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

28.06.2016

Kako citirati

Palčič, K. (2016). Vloga mentorja pri umetniškem ustvarjanju v skupini odraslih z motnjo v duševnem razvoju. Andragoška Spoznanja, 22(2), 53–66. https://doi.org/10.4312/as.22.2.53-66

Številka

Rubrike

Znanstveni prispevki