Kako mladim delavcem približati varnost in zdravje pri usposabljanju za delo

Avtorji

  • Helena Mesarič Zavod za varstvo pri delu Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.22.2.91-100

Ključne besede:

mladi delavci, nezgode pri delu, usposabljanje, kultura varnosti

Povzetek

Podatki Evropske skupnosti kažejo, da je mlada delovno aktivna populacija v starosti od 18 do 24 let zlasti zaradi pomanjkanja izkušenj in znanja o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu ter nezadostne usposobljenosti za varno in zdravo delo posebej ogrožena v smislu večjega tveganja poškodb pri delu in poklicnih bolezni v primerjavi s preostalo delovno populacijo. Delodajalci morajo vzpostaviti ustrezen sistem za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu s poudarkom na usposabljanju za varno delo dijakov in študentov, ki so na delovni praksi, ter novozaposlenih mladih oseb. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vodi vrsto projektov promocije varnosti in zdravja pri delu, s katerimi si prizadeva spodbuditi kulturo varnosti med mladimi v Sloveniji. Cilj nacionalnega programa uvajanja varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje je, da vzgojiteljem in učiteljem ponudi različna orodja in pripomočke, s katerimi bodo lahko mladim na zanimiv način približali varnost in zdravje pri delu.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

28.06.2016

Kako citirati

Mesarič, H. (2016). Kako mladim delavcem približati varnost in zdravje pri usposabljanju za delo. Andragoška Spoznanja, 22(2), 91–100. https://doi.org/10.4312/as.22.2.91-100

Številka

Rubrike

Znanstveni prispevki