CLIL – Pot k avtonomiji v izobraževanju

Avtorji

  • Maria Badinska
  • Dagmar Kokavcova

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.16.4.27-34

Ključne besede:

integrirano učenje, učna motivacija, kompetence, komunikacija

Povzetek

CLIL (vsebinsko jezikovno integrirano učenje) pomeni učenje o izbranih vsebinskih temah prek učenja angleščine, kar omogoča boljšo pripravo na poznejše poklicno življenje, kot če bi poučevali samo jezik ne glede na vsebine. Učence motivira ter naredi učenje aktivno in zanimivo. Učenci se pri modelu CLIL naučijo temeljnih jezikovnih spretnosti in akademskih veščin, obenem pa spoznajo še dodatne učne vsebine. CLIL je osredotočen na učne vsebine in daje učencem občutek resničnih do- sežkov, ki se tesno povezujejo z razvojem njihove kariere, kajti prihodnost bo zahtevala od njih kompetenco, samostojnost in pristop, v katerem bodo poudarjene razvite miselne funkcije in komunikativnost.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

5. 12. 2010

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

CLIL – Pot k avtonomiji v izobraževanju. (2010). Andragoška Spoznanja, 16(4), 27-34. https://doi.org/10.4312/as.16.4.27-34

Podobni članki

1-10 od 300

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.