CLIL – Pot k avtonomiji v izobraževanju

Avtorji

  • Maria Badinska
  • Dagmar Kokavcova

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.16.4.27-34

Ključne besede:

integrirano učenje, učna motivacija, kompetence, komunikacija

Povzetek

CLIL (vsebinsko jezikovno integrirano učenje) pomeni učenje o izbranih vsebinskih temah prek učenja angleščine, kar omogoča boljšo pripravo na poznejše poklicno življenje, kot če bi poučevali samo jezik ne glede na vsebine. Učence motivira ter naredi učenje aktivno in zanimivo. Učenci se pri modelu CLIL naučijo temeljnih jezikovnih spretnosti in akademskih veščin, obenem pa spoznajo še dodatne učne vsebine. CLIL je osredotočen na učne vsebine in daje učencem občutek resničnih do- sežkov, ki se tesno povezujejo z razvojem njihove kariere, kajti prihodnost bo zahtevala od njih kompetenco, samostojnost in pristop, v katerem bodo poudarjene razvite miselne funkcije in komunikativnost.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

05.12.2010

Kako citirati

Badinska, M., & Kokavcova, D. (2010). CLIL – Pot k avtonomiji v izobraževanju. Andragoška Spoznanja, 16(4), 27–34. https://doi.org/10.4312/as.16.4.27-34

Številka

Rubrike

Znanstveni prispevki