Raziskovanje izobraževanja odraslih v Sloveniji

Avtorji

  • Zoran Jelenc Andragoški center Slovenije in Filozofska fakulteta v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.3.1.48-58

Ključne besede:

Raziskovanje izobraževanja odraslih v Sloveniji

Povzetek

V raziskavi o stanju raziskovanja izobraževanja odraslih v Sloveniji smo ugotovili, da je v obdobju 1989-1993 v Sloveniji na tem področju potekala kar obsežna in intenzivna raziskovalna dejavnost. To potrjujejo tudi naslednji podatki: bilo je 33 raziskav, ki so potekale v 11 institucijah, pri njih pa je sodelovalo 23 raziskovalcev. Raziskovalno dejavnost smo podrobno analizirali in prikazali po vrsti izvajalcev, raziskovalnih temah in prioritetah, virih in načinih financiranja, razvitosti raziskovalne infrastrukture (objave, strokovni viri, usposabljanje in strokovno povezovanje raziskovalcev) ter po obsegu in načinih mednarodnega sodelovanja. V prispevku primerjamo zdajšnje stanje s stanjem v obdobju 1989-1993. Ugotavljamo, da se sorazmerno ugodno stanje iz obdobja pred približno petimi leti poslabšuje. Zmanjšujejo se število izvajalcev raziskovanja in sredstva za raziskovanje, zaostrujejo se merila za pri­ dobitev sredstev za aplikative in temeljne raziskave pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo, interes Ministrstva za šolstvo in šport (MŠŠ) za raziskave se tematsko zožuje in izloča izobraževanje odraslih iz ožjega izbora prioritet; pri raziska­ vah zdaj močno prevladujejo razvojne raziskave, čeprav restriktivna finančna politika MŠŠ zavira tudi nekatere razvojne projekte. Razvoj raziskovalne infrastrukture še dohaja sorazmerno ugoden splošen razvoj izobraževanja odraslih. Ocenjujemo, da so za ugodnejši razvoj raziskovanja pri izobraževanju odraslih potrebni posebne spodbude in ukrepi (posebna merila za pridobivanje raziskav, razvoj institucij, razvoj in usposabljanje raziskovalcev, razvoj infrastrukture in mednarodnega sodelovanja), saj je izobraževanje odraslih še premlada dejavnost, andragogika kot znanstvena disciplina pa še nima prave tradicije, da bi sama dovolj hitro premostila vse zahteve, na podlagi katerih bi se lahko uvrstila med tiste dejavnosti m znanstvene vede, ki imajo daljšo zgodovino in bogato tradicijo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

  • Zoran Jelenc, Andragoški center Slovenije in Filozofska fakulteta v Ljubljani

    vodja raziskovalnega središča na Andragoškem centru Slovenije in docent na Filozofski fakulteti

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 1997

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Raziskovanje izobraževanja odraslih v Sloveniji. (1997). Andragoška Spoznanja, 3(1), 48-58. https://doi.org/10.4312/as.3.1.48-58

Podobni članki

1-10 od 647

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.