Andragoška poletna šola kot model interakcijskega izobraževanja

Avtorji

  • Ana Krajnc Filozofska fakulteta in vodja katedre za andragogiko

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.3.2.10-18

Ključne besede:

Andragoška poletna šola kot model interakcijskega izobraževanja

Povzetek

Andragoška poletna šola je razvojni projekt in oblika izpopolnjevanja strokov­ njakov za izobraževa nje odraslih. Delovati je začela leta 1995 pod pokroviteljstvom Univerze v Ljubljani oziroma Filozofske fakultete, Oddelka za pedagogiko in andragogiko. Vsakoletno enotedensko srečanje združuje andragoge in druge strokonjake za izobraževanje odraslih. Izpopolnjevanju in razvojnoraziskovalnemu delu, ki je osredotočeno na skupnostno izobraževanje ali izobraževanje za razvoj ljudi in kraja, se vsako leto pridružijo vodilni strokovnjaki in inovatorji v andragoški praksi. Poleg tega, da Andragoška poletna šola promovira in oblikuje slovenski koncept skupnostnega izobraževanja, se že od vsega začetka ukvarja tudi s posebnim didaktičnim modelom. Poteka pa kot interakcijsko izobraževanje. To so aktivne oblike izobraževanja udeležencev na podlagi tesnih medsebojnih odnosov z lokalnimi koordinatorji, domačini, udeleženci andragoške poletne šole, vodji razvojnega projekta in gostujočimi tujimi strokovnjaki (Liam Carey iz Irske, John Wallis iz Velike Britanije in Stanislav Hubik iz Češke). Udeleženci izmenjajo svoje izkušnje o izobraževanju odraslih v domači občini, v dialogu in z upoštevanjem novih teorij, vendar šele potem, ko prisluhnejo tudi izkušnjam drugih udel ežencev. Občina Ajdovščina da je zaledje razvojnemu projektu in omogoča neposredno eksperimentalno delo na terenu. Vživljanje v kraj in okolje spodbuja tudi večerni kulturni program in neformalno druženje udeležencev.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Ana Krajnc, Filozofska fakulteta in vodja katedre za andragogiko

profesorica na Filozofski fakulteti in vodja katedre za andragogiko

Prenosi

Objavljeno

01.12.1997

Kako citirati

Krajnc, A. (1997). Andragoška poletna šola kot model interakcijskega izobraževanja. Andragoška Spoznanja, 3(2), 10–18. https://doi.org/10.4312/as.3.2.10-18

Številka

Rubrike

Znanstveni prispevki