Visokošolsko izobraževanje odraslih v Sloveniji - s strategijo ali brez nje

Avtorji

  • Zoran Jelenc Andragoški center Slovenije

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.3.2.39-45

Ključne besede:

Visokošolsko izobraževanje odraslih v Sloveniji - s strategijo ali brez nje

Povzetek

Delo pri pripravi dveh slovenskih nacionalnih programov - za visokošolsko izobraževanje in za izobraževanje odraslih - poteka povsem neusklajeno, saj nastajata ločeno drug od drugega. Oblikovanje politike in strategije visokošolskega izobraževanja odraslih je prepuščeno andragogom, v celotni strategiji pa izobraževanje odraslih praviloma ni vključeno. V Sloveniji tako ostaja izobraževanje odraslih “izredno”, ne pa integralno in integri­ rano področje visokošolskega izobraževanja. To se zrcali v njegovi neustrezni sistemski umeščenosti, kajti po zakonski opredelitvi in tudi po upravni ureditvi, financiranju, organiziranosti, mreži programov, spodbujanju zadovoljevanja potreb, razvojnih službah, usposabljanju kadrov itn. nima položaja enakopravnega in enakovrednega področja visokošolskega izobraževanja. Izkušnje in spoznanja v nekaterih razvitih državah so prav nasprotne od tega: delež odraslih študentov se iz leta v leto povečuje, izobraževanje odraslih pa prinaša v visokošolsko izobraževanje mnoge novosti in se ga zaradi tega šteje za "najbolj dinamičen naboj vsega današnjega izobraževanja", univerza je tako resnični "generator" vsega izobraževanja in učenja, pri tem pa ima pomembno mesto prav izobraževanje odraslih. Potrebe po takšnem konceptu učenja in izobraževanja se povečujejo tudi zarad in uveljavljanja koncepta in strategije vseživljenjskosti učenja. Za izhod iz zdajšnjega stanja bomo v Sloveniji poleg drugih ukrepov potrebovali tudi posebno razvojno-svetovalno središče za razvoj visokošolskega izobraževanja odraslih.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

  • Zoran Jelenc, Andragoški center Slovenije

    vodja raziskovalnega središča na Andragoškem centru Slovenije

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 1997

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Visokošolsko izobraževanje odraslih v Sloveniji - s strategijo ali brez nje. (1997). Andragoška Spoznanja, 3(2), 39-45. https://doi.org/10.4312/as.3.2.39-45

Podobni članki

1-10 od 890

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.