Raziskava o visokošolskem izobraževanju odraslih v Sloveniji

Avtorji

  • Bogomir Mihevc Visokošolska prijavnoinformacijska služba univerz

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.3.2.46-55

Ključne besede:

Raziskava o visokošolskem izobraževanju odraslih v Sloveniji

Povzetek

Avtor v svoji raziskavi najprej ugotavlja, da postaja v svetu visokošolsko izobraževanje odraslih čedalje bolj domena univerze, zato so se na Centru za razvoj univerze že leta 1993 odločili za obširnejšo raziskavo o stanju na tem področju pri nas. Cilji raziskave so bili oblikovanje teoretičnih izhodišč, opis dosedanjega razvoja in ugotovitev trenu tnega stanja, opredelitev potreb ter oblikovanje predlogov za spremembo stanja. Poglavitne ugotovitve v raziskavi so bile, da lahko v zadnjih letih zaznamo bistvene spremembe v visokošolskem izobraževanju odraslih; danes se čedalje bolj razvijajo oblike nadaljnjega strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja, programska ponudba za "izredne" študente je načelno enaka kot za "redne" študente, manj pa je svetovalnega dela z odraslimi. Avtor ugotavlja, da je v visokošolskem izobraževanju odraslih še zmeraj zastoj, katerega vzrok sta nepovezanost in neaktivnost posameznih akterjev v sistemu. Izsledki raziskave so tudi pokazali, da je v Sloveniji več vpisnih mest za odrasle v akademskih (univerzitetnih) programih, manj pa v strokovnih, kot bi lahko že po sami naravi "izrednega" študija pričakovali. Na koncu svojega prispevka pa opozori tudi na pomen povezovanja univerze z drugimi deli sistema in hkrati poudarja, da je to edini način, po katerem bi postala univerza skupnost znanstvenikov, učiteljev in študentov, ki se ne bodo ločevali po starosti, in bo pripravljena na izzive okolja ter na sodelovanje prek okvirov znanosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Objavljeno

01.12.1997

Kako citirati

Mihevc, B. (1997). Raziskava o visokošolskem izobraževanju odraslih v Sloveniji. Andragoška Spoznanja, 3(2), 46–55. https://doi.org/10.4312/as.3.2.46-55

Številka

Rubrike

Znanstveni prispevki