Ugotavljanje potreb po visokošolskem izobraževanju odraslih

Avtorji

  • Darka Podmenik zasebna raziskovalka

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.3.2.64-70

Ključne besede:

Ugotavljanje potreb po visokošolskem izobraževanju odraslih

Povzetek

V prispevku, ki je povzetek daljše študije, so predstavljeni pomembnejši konceptualni in metodološki pristopi k ugotavljanju potreb po izobraževanju odraslih. Konceptualni pristopi se navezujejo na teoretično razlago potreb, kot so na primer behavioristična in razvojno-humanistična teorija potreb v psihologiji, razredno-slojevske teorije potreb v sociologiji, marketinška razlaga potreb. V posebnem poglavju pa je razmišljanje osmiselnosti posameznih konceptualnih pristopov za ugotavljanje potreb po izobraževanju odraslih v visokem šolstvu. Posledica konceptualne raznolikosti pri opredeljevanju potreb je metodološki pluralizem pri empiričnem ugotavljanju potreb. V nadaljevanju prispevka so na kratko opisane uveljavljene metode za ugotavljanje potreb in "Študija primerov", ki so jo izvedli raziskovalci nekdanjega Centra za razvoj univerze. Na koncu je nekaj metodoloških predlogov za izboljšanje ugotavljanja potreb po izobraževanju odraslih v slovenskem visokem šolstvu.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 1997

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Ugotavljanje potreb po visokošolskem izobraževanju odraslih. (1997). Andragoška Spoznanja, 3(2), 64-70. https://doi.org/10.4312/as.3.2.64-70