Kako izboljšati izobrazbeno strukturo zaposlenih?

Avtorji

  • Marjeta Potrč

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.3.2.78-84

Ključne besede:

Kako izboljšati izobrazbeno strukturo zaposlenih?

Povzetek

Avtorica v svojem prispevku s stališča prakse komentira nekatere trditve in predloge v raziskavi o visokošolskem izobraževanju odraslih v Sloveniji. Najprej opozori na probleme in potrebe delodajalcev, med katerimi še posebej poudarja nejasno kadrovskoizobraževalno usmeritev podjetij in organizacij v zvezi s spremembami, slabo poznavanje in podpiranje individualnih potreb po izobraževanju, nezadovoljivo ugotavljanje izobraževalnih potreb, na temelju katerih bi lahko pripravili izobraževalni načrt, slabo povezovanje podjetij pri ugotavljanju panožnih potreb in slabo organizirane ter premalo usposobljene kadrovske službe. Zaradi vseh teh težav podjetja in organizacije zelo malo ali pa sploh ne vplivajo na izobraževalno ponudbo visokošolskih zavodov. Sodelovanje med podjetji in visokošolskimi institucijami bi omilijo težave pri pripravi novih študijskih programov, saj povezovanje teoretikov in praktikov bogati znanje njih samih, prav tako pa bi lahko bili praktiki odlični mentorji izrednim študentom. Na podlagi praktičnih izkušenj avtorica predlaga delodajalcem, naj redno ugotavljajo potrebe po izobraževanju in sestavijo kadrovski ter izobraževalni načrt podjetja, vlagajo denar v izobraževanje zaposlenih, kajti to je najboljša naložba v razvoj, omogočijo zaposlenim študij in jim v zvezi s tem priznajo tudi dodatne ugodnosti, okrepijo sodelovanje z drugimi partnerji v izobraževalnem sistemu, uveljavljajo svoje interese v združenju zaposlovalcev, pri načrtovanju izobraževanja pa poiščejo v institucijah strokovno pomoč.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

  • Marjeta Potrč

    direktorica kadrovskopravnega sektorja v tovarni zdravil Krka

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 1997

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Kako izboljšati izobrazbeno strukturo zaposlenih?. (1997). Andragoška Spoznanja, 3(2), 78-84. https://doi.org/10.4312/as.3.2.78-84

Podobni članki

1-10 od 283

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.