Nacionalni program izobraževanja odraslih

Avtorji

  • Olga Drofenik Andragoški center Slovenije

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.3.3-4.67-72

Ključne besede:

Nacionalni program izobraževanja odraslih

Povzetek

V Andragoškem centru smo pripravili strokovne podlage za Nacionalni program izobraževanja odraslih, v skladu z določili Zakona o izobraževanju odraslih pa ga bo sprejel parlament. Nacionalni program določa cilje, prednostne ciljne skupine, prednostna področja in okvirni obseg denarja za njegovo uresničevanje. V strokovne podlage smo zajeli tudi umestitve izobraževanja odraslih iz raziskave o globalnih razvojnih dejavnikih v Evropi, iz dokumentov mednarodnih organizacij in slovenskih razvojnih dokumentov. V današnjem prispevku v sedmih točkah prestavljamo raziskave in dokumente mednarodnih organizacij, pomembne za naš nacionalni program. Med najpomembnejše uvrščamo raziskavo Odločilni globalni dejavniki razvoja Evropske skupnosti po letu 1992, Sporočilo ministrov Organizacije za ekonomski razvoj in sodelova nje ter Strategijo gospodarskega razvoja Slovenije. Za te in vse druge predstavljene dokumente je značilno, da uveljavljajo pomen vseživljenjskega učenja za bogatejše osebno življenje, hitrejšo gospodarsko rast in ohranjanje družbene povezanosti. Takšno videnje vloge izobraževanja odraslih smo na načelni ravni sprejeli tudi pri nas. V izpeljavi načel pa se ta “večrazsežnost” izobraževanja odraslih zmeraj znova izgublja in prevlada izobraževanje za “proizvodnjo”, Zato smo pri izbiri izhodišč postavili v ospredje pomen izobraževanja odraslih v njegovih socialnih in kulturnih razsežnostih.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

  • Olga Drofenik, Andragoški center Slovenije

    vodja projekta Nacionalni program izobraževanja odraslih

Prenosi

Objavljeno

1. 01. 1997

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Nacionalni program izobraževanja odraslih. (1997). Andragoška Spoznanja, 3(3-4), 67-72. https://doi.org/10.4312/as.3.3-4.67-72

Podobni članki

1-10 od 628

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.