Prostovoljne organizacije in izobraževanje odraslih

Avtorji

  • Konrad Elsdon Univerza v Nottinghamu

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.4.1-2.24-29

Ključne besede:

Prostovoljne organizacije in izobraževanje odraslih

Povzetek

Avtor v prispevku govori o tem, kaj so prostovoljne organizacije, in o njihovi vlogi. Posveti se vprašanju izobraževanja odraslih v takšnih organizacijah in še posebej učenju in spreminjanju članov. Pri tem se opira na študijo, ki jo je izvedel s sodelavci. Ena bistvenih ugotovitev je, da prostovoljne organizacije že zaradi svojih organizacijskih ciljev, kot so slikanje, petje, skrb za ljudi v stiski, itd.; navedejo člane na obilico učenja, še posebej vsebinskega učenja. Prostovoljne organizacije pa ponujajo tudi veliko priložnosti za t. i. socialno učenje in spreminjanje. Čeprav se vprašanci zvečine niso dobro zavedali nasledkov učenja in spreminjanja v prostovoljnih organizacijah, so s pomočjo pozornih spraševalcev in poslušalcev prišli do nenadnega spoznanja o obsegu in pomenu tega, česar so se naučili. Avtor sklene prispevek z mislijo, da lahko formalno izobraževa­ nje odraslih v učenju prostovoljnih organizacij najde marsikateri navdih. Pa tudi za to učenje ne bo odveč, če se opre na spoznanja in metode formalnega izobraževanja odraslih.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 1998

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Prostovoljne organizacije in izobraževanje odraslih. (1998). Andragoška Spoznanja, 4(1-2), 24-29. https://doi.org/10.4312/as.4.1-2.24-29