Tržno gospodarstvo in izobraževanje zaposlenih

Avtorji

  • Angelca Ivančič Andragoški center Slovenije

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.4.1-2.74-81

Ključne besede:

Tržno gospodarstvo in izobraževanje zaposlenih

Povzetek

Prehod v tržno gospodarstvo naj bi spodbudil k vlaganju v izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, saj le ustrezno usposobljeni delavci prispevajo k povečanju produktivnosti podjetij in s tem konkurenčnosti na globalnih trgih. Ana­ liza statističnih podatkov o udeležbi zaposlenih v različnih programih izobraže­ vanja in usposabljanja nakazuje, da pri­haja do oživljanja izobraževanja in uspo­sabljanja zaposlenih, ki so ga prekinili procesi prestrukturiranja v začetku 90ih let, ob tem pa izrazito izstopajo razlike med gospodarskimi sektorji. Zaposleni v javnih storitvah in v finančnih, tehničnih in poslovnih storitvah so v privilegira­ nem položaju po dostopnosti do izobra­ ževalnih priložnosti, to velja tako za mo­ žnosti formalnega izobraževanja kot za sodelovanje v krajših oblikah strokovne­ ga izobraževanja in usposabljanja . Delo­ dajalci in zaposleni dajejo prednost vla­ ganju v krajše oblike, medtem ko se inte­ res za obiskovanje daljših programov, ki  vodijo tudi k javno veljavnim listinam, celo zmanjšuje.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 1998

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Tržno gospodarstvo in izobraževanje zaposlenih. (1998). Andragoška Spoznanja, 4(1-2), 74-81. https://doi.org/10.4312/as.4.1-2.74-81