Razvoj prosvetne misli na Slovenskem

Avtorji

  • Ana Krajnc Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.4.1-2.87-93

Ključne besede:

Razvoj prosvetne misli na Slovenskem

Povzetek

Avtorica v članku ugotavlja, da ima prosvetna misel v Sloveniji že dolgo tra­dicijo. Sprva so potrebo po prosvetljeva­nju ljudi začutili v cerkvenih protestan­ skih krogih, kasneje pa je bilo prosvetno delo zelo prisotno v raznih prostovoljnih društvih. Prosvetno delo je bilo v Slove­niji najbolj zatirano v obdobju med obe­ma vojnama, med drugo svetovno vojno pa čeprav v težkih vojnih razmerah pa je moč opaziti ponoven vzpon kulturno­ prosvetnega dela. Prosvetni misli na Slovenskem pa je bil v petdesetih letih po­ novno zadan hud udarec. Politična strujanja v teh letih niso bila naklonjena prosvetnemu delu, vse bolj vplivna pa postaja državna birokracija in vojska. Po­novno prebujanje prosvetne misli pa se je začelo s politično pomladjo konec osemdesetih let in se vse do danes spodbudno krepi.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Objavljeno

01.12.1998

Kako citirati

Krajnc, A. (1998). Razvoj prosvetne misli na Slovenskem. Andragoška Spoznanja, 4(1-2), 87–93. https://doi.org/10.4312/as.4.1-2.87-93

Številka

Rubrike

Znanstveni prispevki