Demokratizacija 21. stoletja se začenja v družinah

Avtorji

  • Nives Ličen Filozofska fahulteta v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.4.3-4.4-8

Ključne besede:

Demokratizacija 21. stoletja se začenja v družinah

Povzetek

Demokratični odnosi slonijo na demokratični kulturi, katere temelje vsrka mlad človek v svojem družinskem okolju. Od staršev je odvisno, kakšne odnose bodo v družini gradili in ali bodo otroke učili demokratičnosti ali ne, ali bodo s svojo vzgojo načrtno ustvarjali temelje za demokratične odnose v širši skupnosti ali ne. Za psihološko osnovo demokracije so pomembne lastnosti kot je strpnost in tolerantnost, sprejemanje odgovornosti, sposobnost dialoga, neodvisnost in samostojnost. Osnovni vzorci obnašanja se sicer razvijejo v otroštvu, vendar jih lahko tudi odrasli razvija v stiku s pomembnimi drugimi in v čustveno zanj pomembnem okolju. Ker večino čustveno najmočnejših vezi še vedno najdemo znotraj družine, bi potrebovali vzgojo in izobraževanje odraslih za življenje v družinski skupnosti tudi z namenom razvijanja demokratičnih odnosov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

01.12.1998

Kako citirati

Ličen, N. (1998). Demokratizacija 21. stoletja se začenja v družinah. Andragoška Spoznanja, 4(3-4), 4–8. https://doi.org/10.4312/as.4.3-4.4-8

Številka

Rubrike

Znanstveni prispevki