Funkcionalna pismenost na prelomu tisočletja

Avtorji

  • Alenka Janko Spreizer Fakulteta za podiplomski humanistični študij

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.4.3-4.9-21

Ključne besede:

Funkcionalna pismenost na prelomu tisočletja

Povzetek

Prispevek predstavlja novejša razumevanja pismenosti, ki se pod vplivom različnih humanističnih in družboslovnih znanosti uveljavljajo tudi na področju izobraževanja odraslih. Opredelitev funkcionalne pismenosti, značilne za obdobje od šestdesetih do osemdesetih let, se tudi pod vplivom drugih ved spreminja in dobiva nove razsežnosti. Od šestdesetih letih kaže v okviru Unesca veliko zanimanje za pismenost tudi izobraževanje odraslih. Vprašanju funkcionalne pismenosti se je začel posvečati teoretsko, predvsem pa s pragmatičnimi projekti, kot je bil npr. eksperimentalni svetovni program opismenjevanja. Izraz funkcionalna pismenost se v zadnjem času v okviru Unescovega Inštituta za izobra ževanje v Hamburgu opušča in nadomešča z drugimi pojmi, kot je npr. temeljno izobraževanje (basic education).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

01.12.1998

Kako citirati

Janko Spreizer, A. (1998). Funkcionalna pismenost na prelomu tisočletja. Andragoška Spoznanja, 4(3-4), 9–21. https://doi.org/10.4312/as.4.3-4.9-21

Številka

Rubrike

Znanstveni prispevki