Vloga izobraževanja odraslih v razvoju lokalne identitete

Avtorji

  • Monika Govekar Okoliš Filozofska fakulteta v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.4.3-4.63-68

Ključne besede:

Vloga izobraževanja odraslih v razvoju lokalne identitete

Povzetek

Namen prispevka je predstaviti, kakšno vlogo je imelo izobraževanje odraslih pri razvijanju lokalne identitete. Pri tem gre za kratek oris razvoja in pomena majhnih lokalnih skupnosti v slovenski zgodovini. Kot primer je opisan razvoj lokalnih skupnosti na Goriškem in v Trstu z okolico v drugi polovici 19. stoletja. Opisani so začetki prosvetnega izobraževanja odraslih, ki je potekalo v različnih društvih. V društva so se ljudje prostovoljno vključevali, se medsebojno učili, prenašali znanja in izkušnje ter na osnovi pobudni­ kov v kraju skrbeli za razvoj kraja, s tem pa tudi za lasten osebnostni razvoj. Tako kot v preteklosti se tudi danes vse bolj prizadevajo za razvoj lokalne skupnosti posamezniki, ki so v svojem kraju začutili potrebo po pridobivanju novih možnosti za temeljitejše spoznavanje lokalne identitete. To je povezano tudi z zgodovino kraja, lokalne ali regionalne skupnosti. Šele s spoznavanjem zgodovine kraja in življenja v lokalni skupnosti ljudje temeljiteje oblikujejo svojo identiteto in pripadnost kraju, s tem pa lahko oblikujejo in načrtujejo nadaljnji razvoj kraja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

01.12.1998

Kako citirati

Govekar Okoliš, M. (1998). Vloga izobraževanja odraslih v razvoju lokalne identitete. Andragoška Spoznanja, 4(3-4), 63–68. https://doi.org/10.4312/as.4.3-4.63-68

Številka

Rubrike

Znanstveni prispevki