Etnografski pristop k raziskovanju pismenosti

Avtorji

  • Alenka Janko Spreizer Fakulteta zabpodiplomski humanistični študij

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.5.1.27-43

Ključne besede:

Etnografski pristop k raziskovanju pismenosti

Povzetek

Prispevek predstavlja etnografijo pismenosti v izbranem romskem naselju - Pušči. Raziskava je nastala na podlagi različnih študij, ki so bile predstavljene v prejšnji številki Andragoških spoznanj in sodijo v t. i. “nove študije opisnosti”(Street 1993 ). Izhodišče raziskovanja je sociološki vidik preučevanja pismenosti, ki kritizira koncepcijo funkcionalne pismenosti ter izobraževalne programe za funkcionalno opismenjevanje odraslih, ki največkrat prezrejo socio-kulturne vidike pismenosti. Sociološki vidik opozarja, da obstaja mnogo vrst pismenosti ter osebne opredelitve pismenosti in komunikacijskih praks, v katere so vključeni posamezniki. Pismenost je družbena dejavnost, ki se prakticira na različnih področjih življenja posameznikov in družbenih skupin, ki jim posamezniki pripadajo (Street 1993). Prispevek predstavlja različna področja prakticiranja  bralnih in pisnih praks ter njihove konvencije. Opisuje pomen najrazličnejših družbenih vlog in odnosov, ki določajo pisne in bralne prakse. Raziskava analizira pisne strategije v vsakdanjem življenju ljudi iz Pušče, ki se soočajo z zahtevami različnih institucij, ki zahtevajo obvladovanje določenih pisnih praks. Prav tako predstavlja namene, za katere posamezniki prakticirajo pismenost. Raziskava je odgovor na izziv, kako je možno preučevati pismenost odraslih in mlajših odraslih z etnografskim pristopom, s klasično metodo terenskega dela, opazovanja z udeležbo in intervjuji. Z izsledki takšnih raziskav si lahko pomagamo tudi pri izobraževanju odraslih.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 1999

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Etnografski pristop k raziskovanju pismenosti. (1999). Andragoška Spoznanja, 5(1), 27-43. https://doi.org/10.4312/as.5.1.27-43

Podobni članki

1-10 od 94

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.