Znanje, pridobljeno z izkustvenim učenjem

Avtorji

  • Nena Mijoč Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.5.1.44-51

Ključne besede:

Znanje, pridobljeno z izkustvenim učenjem

Povzetek

Ljudje so vedno cenili izkušnje. Toda tudi danes ni dovolj, če si pridobimo najboljšo izobrazbo. Čedalje bolj se uveljavlja tako imenovani portfelj kot temeljni dokument o znanju, izkušnjah in posebnih sposobnostih posameznika. Avtorica se v prispevku zavzema za formalno priznanje in potrditev izkustvenega učenja, torej učenja, ki poteka sočasno z delovanjem. Za ugotavljanje izkustveno pridobljenega znanja je treba najprej dobro poznati cilj ugotavljanja in jasno določene standarde znanja. V standardih naj bi bil opredeljen učni cilj, obsegal naj bi tudi izdelek ter analitično oceno več ocenjevalcev. Predstavi tudi petstopenjski potek ugotavljanja izkustveno pridobljenega znanja ter podrobno opiše portfelj, torej sveženj pričevanj o znanju. Pri tem razlikuje splošni portfelj, ki obsega vse dokumente in potrdila o znanju, ter pravi portfelj - sveženj pričevanj o znanju, s katerim posameznik dokazuje znanje za specifičen poklic ali delovno mesto.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

01.12.1999

Kako citirati

Mijoč, N. (1999). Znanje, pridobljeno z izkustvenim učenjem. Andragoška Spoznanja, 5(1), 44–51. https://doi.org/10.4312/as.5.1.44-51

Številka

Rubrike

Znanstveni prispevki