Metode izobraževanja odraslih (11.)

Avtorji

  • Daniela Brečko Gospodarski vestnik Slovenije

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.5.1.64-68

Ključne besede:

Metode izobraževanja odraslih (11.)

Povzetek

Avtorica nadaljuje članek o metodah izobraževanja odraslih. V prvem delu je predstavila metode, ki jih lahko uporabimo na začetku izobra ževa nja odraslih in ki imajo predvsem vlogo spodbujevalcev učne klime. V pričujočem prispevku pa predstavlja štiri metode za spodbujanje večsmerne komunikacije med udeleženci izobraževanja. Te metode so diskusija, metoda "pro et contra”, metoda nedokončanih stavkov in metoda "akvarija". Za vsako metodo pove, kateri so njeni učni cilji, in nazorno opiše njihove izvedbe. Prav tako opozori tudi na pogoje izvedbe (število udeležencev, priporočljiv čas, opremljenost prostora in potreben material). Avtorica v sklepnem delu prispevka opozori na vsestransko uporabnost teh metod. Ne le da so primerne za podajanje učnih vsebin, so tudi vzgojne, saj neposredno vplivajo na vedenjske značilnosti.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 1999

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Metode izobraževanja odraslih (11.). (1999). Andragoška Spoznanja, 5(1), 64-68. https://doi.org/10.4312/as.5.1.64-68