Družinska nepismenost

Avtorji

  • Livija Knaflič Andragoški center Slovenije

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.5.2-3.17-22

Ključne besede:

Družinska nepismenost

Povzetek

Raziskave o pismenosti otrok in odraslih so pokazale, da je uspešnost pri opismenjevan ju in raven pismenosti, ki jo otroci dosežejo, tesno povezana s socialnimi in kulturnimi značilnostmi družine in ravnjo pismenosti, ki prevladuje v otrokovi družini. Ugotovitve, da raven pismenosti ostaja medgeneracijsko nespremenjena v posameznih družbenih slojih, so spodbudile k iskanju drugačnih pristopov za dviganje ravni pis menosti v družbi. Koncept družinske pismenosti temelji na tem, da se z izboljševanjem ravni pismenosti staršev izboljšuje tudi raven pismenosti njihovih otrok in s tem možnosti za nadaljnje šolanje. Programi družinske pismenosti spodbujajo izvajanje različnih dejavnosti, v katerih starši, otroci in drugi družinski člani uporabljajo bralne in pisne spretnosti v svoji skupnosti oziroma vsakdanjem življenju.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

01.12.1999

Kako citirati

Knaflič, L. (1999). Družinska nepismenost. Andragoška Spoznanja, 5(2-3), 17–22. https://doi.org/10.4312/as.5.2-3.17-22

Številka

Rubrike

Znanstveni prispevki