Nastanek in organizacija izobraževalnih centrov

Avtorji

  • Ana Krajnc Filozofska fakulteta v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.5.2-3.64-72

Ključne besede:

Nastanek in organizacija izobraževalnih centrov

Povzetek

V pričujočem prispevku je avtorica podala pregled nastanka in razvoja izobraževalnih centrov, ki so se razvijali kot posebna vrsta andragoških ustanov v podjetjih. Opiše vzrok njihovega nastanka in ugotavlja njihovo razpršenost po Sloveniji. Posebej predstavi tudi cilje izobraževanja v centrih, pri čemer ugotavlja, da ni šlo le za ozko poklicno usposabljanje, temveč tudi za začetno izobraževanje in uvajanje novo zaposlenih, šolanje manjkajočih strokovnjakov, splošno izobraževanje, dopolnilno izobraževanje, navsezadnje pa tudi za utrjevanje tedanjih političnih razmer, saj ne smemo pozabiti, da so bila do začetka 90. let vsa podjetja državna. Avtorica ugotavlja tudi vzroke za tona izobraževalnih centrov s prehodom na tržno gospodarstvo in skuša ovrednotiti sedanje razmere predvsem z vidika tržnega gospodarstva in s tem v zvezi z novo nastalimi cilji izobraževalnih centrov.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

1. 12. 1999

Številka

Rubrika

Znanstveni prispevki

Kako citirati

Nastanek in organizacija izobraževalnih centrov. (1999). Andragoška Spoznanja, 5(2-3), 64-72. https://doi.org/10.4312/as.5.2-3.64-72